Privacyverklaring

Image Audio/Video Styling (IAVS) , gevestigd aan de Oranjestraat 8, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onderstaande privacyverklaring.

 

Contactgegevens

 • www.iavs.nl

 • Image Audio/Video Styling (IAVS)

 • Oranjestraat 8, 3274 AK  Heinenoord

 • 0186-603374/06-53452618

C.W. van Bochoven is de Functionaris Gegevensbescherming van Image Audio/Video Styling, hij is te bereiken via:        ed APENSTAARTJE iavs PUNT nl

[I.v.m. SPAM-robots: het APENSTAARTJE en de PUNT zelf invullen, zonder spaties!]

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Image Audio/Video Styling (IAVS) verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Accountgegevens

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@iavs.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 • Facturatie; boekhouding (wettelijke verplichting);

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (overeenkomst);

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren (overeenkomst);

 • Om u snelle service te verlenen (overeenkomst).

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Image Audio/Video Styling (IAVS) neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Image Audio/Video Styling (IAVS)) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Image Audio/Video Styling (IAVS) bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Accountgegevens

Zolang u klant bij ons bent bewaren wij bovenstaande gegevens, met de volgende redenen: voor onze boekhouding en voor een goede dienstverlening & service.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Image Audio/Video Styling (IAVS) verstrekt uitsluitend aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestandje dat tijdens het bekijken van een website door de browser op de harde schrijf van de computer wordt opgeslagen. Cookies zijn NIET schadelijk.

Op de website van Image Audio/Video Styling (IAVS) is een button opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) op het sociale netwerk Facebook. Deze button werkt door middel van stukjes code die van Facebook zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook om erachter te komen welke persoonsgegevens zij via deze cookies verwerken.

Verder maakt Image Audio/Video Styling (IAVS), vooralsnog, geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies vindt u in de instructies  van uw browser. Deze verschillen per browser. U kunt ervoor kiezen om in uw browser de ‘do not track’ functionaliteit te activeren.

 

Links

Op de website van Image Audio/Video Styling (IAVS) zijn links naar andere websites te vinden. Wij kunen geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door de organisaties van wie deze websites zijn. Het wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Image Audio/Video Styling (IAVS) en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@iavs.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Image Audio/Video Styling (IAVS) wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Image Audio/Video Styling (IAVS) neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij slaan geen persoonsgegevens op “in de cloud”. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@iavs.nl